Dudullu İş Güvenliği ve İş Kazaları

İş kazası önceden planlanmamış çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanmaktadır.

Dudullu iş güvenliği iş kazası;

İş kazasaı sigortalının işeyerinde bulunduğu sırada

Dudullu iş güvenliği;

1)Bir işverene bağlı olan sigortalının,görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

Dudullu iş güvenliği;

2)Emzire sigortalının iş mevzuatı gereği çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

Dudulu iş güvenliği;

3)Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.

Dudullu iş güvenliği meslek hastalıkları;

Dudullu iş güvenliği,meslek hastalığı doktrinde belirli bir mesleğin ifası sonucu mesleğin nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu  bir sakatlık veya hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere meslek hastalığın da tekrarlanan bir durum söz konusudur.

Dudullu iş güvenliği;

Meslek hastalığının unsurları

1)Hastalığa yakalanın 5510 sayılı SGKSSK anlamında sigortalı sayılması

2)Sigortalının bedensel ve ruhsal bir zarara uğratılması

3)Hastalık ve sakatlığın yürütülen iş sonucu oluşması

Dudullu iş güvenliği;

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yararlar

1)Geçici iş göremezlik ödeneği

2)Sürekli İş göremezlik geliri

Dudullu iş güvenliği;

Hak sahiplerine yapılan parasal yardımlar

1)Gelir bağlanması

2)Cenaze ödeneği

3)Evlenme ödeneği

Dudullu iş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının ayrı bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son yıllarda iş kazaların da hafif bir düşme olmasına rağmen hala ideal rakamlardan yüksektir.Bunun altında yata birçok neden bulunmaktadır. Dudullu iş güvenliği meslek hastalıklarını önlemek için eğitime daha fazla önem vermektedir. Dudullu iş güvenliği konuyla ilgili herkesin bilinçlendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Dudullu iş güvenliği iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmaması için denetimler yapmaktadır.

İş Güvenliği Hizmeti İçin Tıklayınız.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat