İş Güvenliği Firması

İşletmeler için hayati öneme sahip olan iş sağlığı ve güvenliği konusu ancak işin ehli bir İş güvenliği firması ile çalışarak istenilen düzeyde ve kalitede olabilir. İş güvenliği firması seçerken işletmeler bazı faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İş güvenliği firması seçerken dikkat edilmesi gereken birçok etken vardır bunlardan en önemlileri aşağıda sıralandığı gibidir.

 • Sektör tecrübesi
 • Hizmet verilen işletmeler
 • Çalışanların tecrübeleri ve yetkinlikleri
 • Kalite düzeyi ve işletmenize yapacağı katkı
 • Firmanın işletmenize yakınlığı
 Yasal Olarak Sorumluluklarınız

Bilindiği gibi 6331 sayıla iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre bir ve daha fazla çalışanı olan her işletme iş yeri hekimi iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almak zorundadır. İşletmeler bu yükümlülüklerini ya ilgili personeli kadrolarında istihdam ederek ya da bir İş güvenliği firması ile çalışarak karşılarlar. İş güvenliği firması bünyesinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam ederek işletmenizin yasal olarak bulundurması gereken personel ihtiyacınızı karşılamaktadır. İş güvenliği şirketi ile çalışma durumunuz, alınması gereken minimum yasal hizmet süresi işletmenizin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre farklılıklar göstermektedir.

Bu Firmalar Neler Yapar?

İş güvenliği firması yetkin ve deneyimli kadrosu ile işletmeniz için çeşitli çalışmalar yapar bunlar;

 • Risk değerlendirmesi
 • Acil durum eylem planı
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması
 • İşçilerin temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • İş yeri hekimi, sağlık personeli, iş güvenliği uzmanı hizmetleri
 • İşçilerin işe giriş muayenelerinin yaptırılması ve periyodik sağlık kontrollerinin yapılması
 • İş güvenliği prosedürlerinin ve iç yönetmenliklerin hazırlanması
 • Periyodik ve rastgele denetimlerle işçilerinizin işe uygun çalışıp çalışmadığının denetlenmesi

İş güvenliği firması müşteri bilgilerine ve gizliliğine riayet etmeli, iş ahlak ve kurallarına uymalı, mesleki kurallara riayet etmelidir. Bunların yanında İş güvenliği firması müşteri memnuniyetini sağlamalı ve hizmet süresine riayet etmelidir.

İş Güvenliği Kurulu

Eğer işiniz altı aydan fazla süren sürekli bir iş ise ve iş yerinizde elli veya daha fazla çalışan varsa iş yerinizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek üzere bir kurul kurulması gerekmektedir. İş güvenliği kurulunda; işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, insan kaynakları, mali işler, idari işler bölümündekilerden bir personel yer alır. Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, formen, ustabaşı veya ustada iş güvenliği kuruluna katılabilir. Kurulun başkanlığını ya işveren ya da işveren vekili yapar. Kurul sekreterliğini ise iş güvenliği uzmanı yapar. İş güvenliği kurulu ile ilgili detaylara blog yazılarımızda yer verdiğimiz için detaylara bu yazımızda girmiyoruz.

İstanbul ili içerisinde yazdığımız sektörel yazılarımızdan Ümraniye İş Güvenliği yazısını okuyabilirsiniz.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat