Ataşehir İş Güvenliği

Bu yazımızda firma olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hizmet verdiğimiz konuları Ataşehir İş Güvenliği başlığı altında inceleyeceğiz.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar

iş güvenliği uzmanın 6331 sayılı kanuna göre belirtilmiş görevleri aşağıda sıralanmıştır

  • Rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Risk değerlendirmesi yapılmasına katkıda bulunmak
  • Eğitim bilgilendirme yapmak, kayıt tutmak
  • İş yeri hekimi, diğer sağlık personeli ve diğer ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışmak

Ataşehir İş Güvenliği yazımızın bu bölümünde isg uzmanının görev ve yetkilerini daha detaylı anlatmak istedik. Uzman iş verene iş yerinde olan, olabilecek tehlikelere karşı danışmanlık yapar, işvereni iş yerinde oluşabilecek her türlü zarara karşı bilgilendirir. Böylece üretimin, çalışanların ve çalışma ortamının güvenliğine katkıda bulunmuş olur. Aynı zamanda çalışanların eğitimleri yönetmelikte verilen saatlere göre isg uzmanı tarafından az tehlikeli iş yerinde sekiz saat tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde on iki saat çok tehlikeli sınıfta ise on altı saat olarak verilir.

Bilindiği gibi iş güvenliği firması hizmetleri içerisinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve eğer iş yeriniz çok tehlikeli sınıfta bulunuyorsa ve çalışan sayınız on kişi ve üzeriyle diğer sağlık personeli görevlendirmek yer alır. İsg uzmanı bu ekiple ve diğer ilgili kişilerle uyum içinde çalışır ve iş birliği yapar.

Risk Değerlendirmesi

Kanuna göre risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak iş verenin görevleri arasında yer alıyor. Ataşehir İş Güvenliği yazımızın bu bölümünde kısaca risk değerlendirmesi konusu üzerine bilgiler vereceğiz.

Risk değerlendirmesi iş yerinin tehlike sınıfına göre az tehlikeli sınıftan çok tehlikeli sınıfa sırasıyla iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Risk değerlendirme ekibi ise işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, destek elemanları, iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek olan bir iş yeri ve iş yerinde ki tehlikeler hakkında bilgi sahibi bir çalışandan oluşur. Ekibi oluşturmak iş verenin görevidir ve iş veren risklerle ilgili denetlemeyi sürekli olarak yapar veya yaptırır.

Pendik iş güvenliği yazımıza link üzerinden ulaşabilirsiniz.

WhatsApp chat