Aydınlı İş Güvenliği

Dünya sağlık örgütü sağlığı  sadece hastalık ve sakatlık durumunun olması değil bedence ve ruhça tam olarak iyilik hali olarak tanımlamıştır. İş sağlığı; fiziksel olarak, ruhsal olarak tüm çalışanların iş yaşamlarında ki iyilik halidir. İş güvenliği; iş yerinde iş nedeniyle ortaya çıkabilecek, sağlığı olumsuz etkileyebilecek koşullara karşı yapılan çalışmalar bütünüdür. Biz bu yazımızda sizlere bu konuyla ilgili bilgileri Aydınlı İş Güvenliği başlığı altında kısaca vereceğiz.

Başlıklar

Aydınlı İş Güvenliği Konusunda genel olarak iş sağlığı ve güvenliği, iş hijyeni, iş hukuku, ergonomi, meslek hastalıkları konularında bilgi verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu konuyla ilgili detaylara ulaşmak için iş güvenliği yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Hijyeni

Aydınlı İş Güvenliği bu konuda iş yerlerindeki biyolojik, kimyasal, fiziksel, psikolojik nedenlerden ortaya çıkan işçilerin sağlığını olumsuz etkileyen konuları ele alır.

İş Hukuku

Esas olarak 6331 sayılı kanuna göre şekillenen iş sağlığı ve güvenliği 4857 iş hukuku ile sıkı bir bağlantı içerisindedir. Aydınlı İş Güvenliği bu konuyla ilgili özel danışmanlık yapmaktadır. Sonuç olarak hizmetleri entegre bir biçimde almış olursunuz.

Ergonomi

Ümraniye iş güvenliği bu konuya detaylı olarak yer verilmiştir.

Meslek  Hastalıkları

Meslek hastalıkları, iş kazasının aksine bir anda oluşmaz. İşin yapılması sırasında sürekli bir maruziyet sonucu meslek hastalıkları oluşur.

Meslek hastalıklarının sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir.

  • A grubundakiler: kimyasal maddelere maruziyet sonucu oluşan meslek hastalıklarını ifade eder.
  • B grubundakiler: Mesleki olarak ortaya çıkan cilt hastalıklarını ifade eder.
  • C grubundakiler: Toz hastalıkları ve diğer solunum sisteminden kaynaklı hastalıkları ifade eder.
  • D grubundakiler: Mesleki bulaşıcı hastalıkları ifade eder.
  • E grubundakiler: Fiziksel etmenlere bağlı olarak gelişen hastalıkları ifade eder.

Aydınlı İş Güvenliği yazısı dışında bu konuda blog sayfamızda yazılmış bir yazımız bulunmaktadır.

Tıbbi Atıklar

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre ‘’ tıbbi atık enfeksiyon yapıcı atıkları, patalojik ve kesici delici atıkları ifade eder. Diyaliz atıkları, kullanılmış ameliyat giysileri, bakteri içeren hava filtreleri, kesiciler, kan ve kan ürünleri ve bunlarla bulaşmış nesneler tıbbi atıklardan bazılarıdır.

Bu yazımız dışındaki sektörel yazılarımızı okumak için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat