İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARIMIZ
Nisan 7, 2020
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN DA İŞVEREN SORUMLULUKLARI
Temmuz 29, 2020
Hepsini Göster

BİR YANLIŞ ALGIYI DÜZELTMEK

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/7/2020 tarihinde almaları gereke iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetleri 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

Konu işverenlerce daima yanlış anlaşılmakta ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Ertelenen hizmet alma zorunluluğu “iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetleri” dir, işverenin kanun gereği aşağıda sıralanan görev ve sorumlulukları ertelenmemektedir. Söz konusu sorumlulukları işverenler yerine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde idari yaptırımlar ve para cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır.

İşverenler vergi levhalarında ki ana faaliyet kodu ve adı kısmında yazan tehlike (Nace) kodunu bilmelidir. Buna görev görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ise kanun gereği “iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetleri” ni ve kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarını kanun yürürlüğe girdiği tarihten(01. 01.2013) itibaren almaları gerekiyor.

YAPILMASI GEREKENLER

1. İşveren iş yerindeki tehlikeleri belirleyecek, tehlikelerin oluşturacağı riskleri belirleyecek ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için önlemler alacak
2. İşveren Acil durumlarda müdahale etmek için acil durum planı hazırlayacak, hazırlatacak. Acil durum planı gereği acil durum ekipleri kuracak.
Tehlike sınıfı az tehlikeli olduğundan 10 kişiden bir kişiyi ilk yardım eğitimine gönderecek. Eğitim alanlar ilk yardım ekibi içinde görevlendirilecek.
3. Acil durum yönetmenliği gereği çalışma alanlarında kat planları oluşturulacak bu planlara uygun uyarı levhaları, yangın tüpleri yerleştirilecek
4. İşveren tüm çalışanların sağlık gözetimleri yaptıracak. Sağlık gözetimleri 5 yıl geçerlidir, merkez ofiste muhafaza edilmelidir.
5. İşveren tüm çalışanları iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını sağlayacak (Eğitimler 3 yılda bir 8 saat olarak gerçekleştirilmektedir.)
6. Hazırlanacak risk değerlendirmesi, acil durum planı 6 yıl geçerlidir, Söz konusu çalışmalar 6.cı yılın sonunda revize edilmelidir. Risk değerlendirme yönetmenliğinde iş kazası sonrası, iş yerinin değişmesi, yeni araç alımı vs (yeni tehlikeler ortaya çıktığında) durumlarda risk değerlendirmesi, acil durum planları revize edilir.
7. Yılda 1 yangın, deprem vs. acil durum tatbikatları yaptırılmalıdır.
8. İş yerlerinde İSG duyuru panoları asılmalı, gerekli talimatlar bu alanda ilan edilmelidir.

İlgili kanuna ve idari para cezalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat…

https://www.ailevecalisma.gov.tr/…/hiz…/idari-para-cezalari/

İş Güvenliği Uzmanı: Zafer İSKENDEROĞLU

Firma: KARTAL İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık

GSM. 05330253754 e-posta: zafer@kartalisg.com

WhatsApp chat