Biz Kimiz?

Hakkımızda

Bizi yakından tanıyın


KARTAL İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak,

Acil Durum Planı ve Acil Eylem Ekiplerinin oluşturulması, yönetilmesi ve yönlendirilmesi konusunda, işletmenizi ve çalışanlarınızı olumsuz durumlarda nasıl hareket edeceklerine dair tüm önlemlerin alınmasında rehberlik etmek,

Acil Durum Planı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11 ve 12 de olması gereken ekipler ve işleyişle ilgili yönetmelik ile tanımlanmıştır. Her işletmenin farklı riskleri olduğu gibi, alınması gereken önlemleri de farklıdır. ZİİSG Eğitim Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri alanında hizmet veren firmamız, bu riskleri önceden belirleyerek çalışanlarınıza işletme içerisinde oluşabilecek acil durumlar için eğitimlerle bilgilendirmek,

KARTAL İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak, işletmenizde gerçekleşebilecek acil durumları belirleyerek, firma içerisinde yetkin olan personellerinizi sizinle görevlendirerek ekipler halinde en kısa zamanda ve en doğru teknik ile müdahalede bulunulmasını sağlamak, amacıyla kurulmuştur.

İlkelerimiz

İş ahlakını oluşturan ilkelerdir.


İlkelerimiz şunlardır:
1)Müşteri bilgi ve belgelerinin gizliliğine riayet;
2)İş ahlak ve kurallarına riayet;
3)Mesleki kurallara riayet;
4)Sözleşme kurallarına riayet;
5)Tarafsızlık kurallarına riayet;
6)Müşteri memnuniyetinin sağlanması;
7)Sürekli takip ve yeniliklerden müşterileri haberdar etme;
8)Hizmet süresine riayet etme.

Görevlerimiz

KARTAL İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak


1)İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.
2)Periyodik ve Rastgele Denetimler Yapılıp Raporlanması
3)İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi
4)Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
5)Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması
6)İş güvenliği prosedürlerinin ve iç Yönetmeliklerin hazırlanması
7)İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması
8)Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimler.
9)Çalışma talimatlarının olup olmadığı (Makine kullanma talimatı, görev tanımları, iş tanımları

WhatsApp chat