Cevizli İş Güvenliği

Bu yazımız da sizlere Cevizli İş Güvenliği başlığı altında güvenlik kültürü modellerinden bahsedeceğiz.  Bu modeller olgunlaşma modeli, toplam güvenlik kültürü modeli, karşılıklı güven kültürü modeli, güvenliğe yönelik tutumların tasarımı modeli ve Berends’in güvenlik kültürü modelleridir.

Olgunlaşma Modeli

Fleming tarafından geliştirilmiş olan bu modelde 5 aşama bulunmaktadır. Başarı 5 aşamanın hiçbirini atlamadan uygulanmasıyla gelebilir. Bu aşamalar;

  • Ortaya çıkma
  • Yönetme
  • Katılma
  • İş birliği
  • Sürekli iyileştirme

Toplam Güvenlik Kültürü Modeli

Geller’in geliştirdiği bu modelde insan, çevre ve davranış arasında ki güvenlik üçgeni üzerinde durulmaktadır. Yetişkinlerin davranışları incelenmiş yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmak istedikleri söylenmişitir. Cevizli İş Güvenliği yazımıza devam etmekteyiz.

Karşılıklı Güvenlik Kültürü Modeli

Cooper tarafından geliştirilmiştir. Güvenlik kültürünün örgütün bütün üyeleri tarafından paylaşılan güvenliği arttırmaya yönelik bütün çabalardır. Cevizli İş Güvenliği olarak bu modellerin detaylarını açıklayan yazılarımızı blog sayfamızda bulabilir bununla beraber sektörünüzle ilgili gelişmeleride takip edebilirsiniz.

Güvenliğe Yönelik Tutumların Tasarımı Modeli

Cevizli İş Güvenliği yazımızın bu alt başlığında diğer modellerin yanında bu modeli ele aldık.

Bu model 4 kategori altında toplanmıştır. Bunlar donanım, yazılım, insan ve riskler olarak ayrılmıştır.

Donanım: Güvenlik donanımı bununla birlikte fiziksel tehlikeleri ifade etmektedir.

Yazılım: Kuralları, prosedürleri, mevzuatı, güvenlik yönetim ve politikasın ifade eder.

Berends’in Güvelik Kültürü Modeli

Bu model de güvenlik kültürüyle alakalı kavramlar normlar ve inançlar olarak ikiye ayrılır. Normlar bireysel, etkileşimsel ve örgütsel olarak üçe ayrılmakta inançlar ise güvenliği kontrol edebilirlik, kaza nedenleri, insan doğası olarak üçe ayrılmaktadırlar.

Cevizli İş Güvenliği yazımıza devam ederken sizlere kaza istatistikleri hakkında da kısa bilgiler vereceğiz. Kaza istatistikleri hesaplamaları yaparken kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranı hesaplama yöntemleri kullanılır.

Kaza sıklık oranı, toplam insan çalışma süresinin toplam kaza sayısına oranlanması ve bir milyon ile çarpılması ile elde edilir. Kaza ağırlık oranı toplam insan çalışma süresinin toplam kayıp gün sayına oranının bin ile çarpılmasıyla elde edilir. Kaza olabilirlik oranı ise toplam işçi sayısının toplam iş kazasına oranının yüz bin ile çarpılmasıyla elde edilir.

Pendik İş Güvenliği yazımıza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat