Dudullu İş Güvenliği ve İş Kazaları

Bu yazımızda Dudullu iş güvenliği başlığı altında iş kazalarından bahsedeceğiz. İş kazası önceden planlanmamış çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanmaktadır.

iş kazası tanımı ;

İş kazasaı sigortalının işeyerinde bulunduğu sırada

Dudullu iş güvenliği;

1)Bir işverene bağlı olan sigortalının,görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

2)Emzire sigortalının iş mevzuatı gereği çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

3)Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.

Meslek hastalıkları;

Meslek hastalığı doktrinde belirli bir mesleğin ifası sonucu mesleğin nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu  bir sakatlık veya hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere meslek hastalığın da tekrarlanan bir durum söz konusudur.

Meslek hastalığının unsurları

1)Hastalığa yakalanın 5510 sayılı SGKSSK anlamında sigortalı sayılması. Yani Sigortalı olması gerekmektedir.

2)Sigortalının bedensel ve ruhsal bir zarara uğratılması.

3)Hastalık ve sakatlığın yürütülen iş sonucu oluşması

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yararlar

1)Geçici iş göremezlik ödeneği

2)Sürekli iş göremezlik geliri

Sonuç olarak iş göremezlik ile bağlanan gelirler.

Hak sahiplerine yapılan parasal yardımlar

1)Gelir bağlanması

2)Cenaze ödeneği

3)Evlenme ödeneği

Neticede iş kazaları ve meslek hastalıklarının ayrı bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son yıllarda iş kazaların da hafif bir düşme olmasına rağmen hala ideal rakamlardan yüksektir.Bunun altında yata birçok neden bulunmaktadır. Dudullu iş güvenliği meslek hastalıklarını önlemek için eğitime daha fazla önem vermektedir.  Neticede, biz bu  konuyla ilgili herkesin bilinçlendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Sonuç olarak,  Dudullu iş güvenliği iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmaması için denetimler yapmaktadır.

Kısa ve Uzun vadeli Sigorta Kolları

Kısa vadeli sigorta kolları; İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortalarını kapsamaktadır. Uzun vadeli sigorta kolları ise malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır. Ek olarak detaylı bilgiler için ilgili yönetmeliği okuyabillirsiniz.

Bunun Yanında

İş Güvenliği Hizmeti İçin Tıklayınız.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat