Etiler İş Güvenliği

İş güvenliği ülkemizde 6311 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince iş yerlerinde alınması gereken zorunlu bir hizmet haline getirilmiştir. Bizler Etiler İş Güvenliği olarak bu kapsamda iş yeriniz için 6311 sayılı yasanın getirdiği bütün zorunlulukları karşılamak üzere kurulmuş olan bir firmayız. İş güvenliği kapsamında İstanbul ve çevre illerde çalışmalarımıza devam etmekle birlikte İstanbul’un en önemli semtlerinden birisi olan Etiler’de firma olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve bu yazımızda yetkin ve deneyimle kadromuzla İstanbul içinde hizmet verdiğimiz semtlerden birisi olan Etiler’de  kanun gereği verdiğimiz hizmetleri sizler için aşağıda sıraladık.

 Etiler İş Güvenliği Hizmetlerimiz:
 • Etiler İş Güvenliği; kanun gereği işverenin yükümlülüğü olan risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar.
 • Etiler İş Güvenliği; iş yerinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar ardından sürekli olarak rutin ve rastgele olarak denetimlerini gerçekleştirir. Neticede, iş yerinizin riskleri sürekli olarak belirleriz.
 • İş yeriniz için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli görevlendirmelerini resmi olarak yapar.
 • Alınması gereken tedbirleri yazılı hale getirerek dokümantasyon faaliyetlerini yapar.
 • Çalışma ortamındaki yangın, patlama, sabotaj, doğal afet sonrası ortaya çıkabilecek tehlikeleri saptayıp ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden iş yerini ve çalışanları korumak adına acil durum planı hazırlar.
 • Etiler İş Güvenliği; iş yerinizin tehlike sınıfına göre çalışanlara iş güvenliği eğitimlerini belirli saatlerde verir.
 • Genel olarak üretimin, çalışanın, çalışma alanın güvenliğini sağlayarak işletmeye birçok fayda sağlamaktadır. Üretimin güvenliğini sağlayarak olası üretim kaybının önüne geçerek işletmenin karlılığını artırır. Çalışanın güvenliğini sağlayarak olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçer. Çalışma ortamının güvenliğini sağlayarak hem üretimin hem çalışanın dolaylı yoldan korunmasını sağlar.
 • İşvereni ve çalışanları iş yerindeki tehlikelere karşı bilinçlendirir.
 • Çalışanların işe uygunluğunu denetlemek üzere iş yerinin tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla çalışanları sağlık gözetimine tabi tutar. Etiler iş güvenliği sağlık muayenelerini işe girişlerde, iş değişikliklerinde, iş kazası ve meslek hastalığı sonrası işe dönüşlerde yapar.
 • İş yerinde çalışanlar arasından bir veya birden fazla kişiyi iş yerinin çalışan sayısına oranla çalışan temsilcisi olarak görevlendirir.
 • Ortamdan kaynaklanan gürültü, aydınlatma, toz gibi etmenlerin ölçümlerini yaptırır ardından sonuçlara göre çalışanlar için daha ergonomik bir ortam oluşturmasını sağlar. Sonuç olarak daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşur.

İş güvenliği ile ilgili çalışma faaliyetlerimiz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çekmeköy İş Güvenliği yazımızı tıklayarak okuyabilirsiniz. Bunun yanında, diğer sektörel yazılarımızı okumak için blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

WhatsApp chat