İş Güvenliği

İşletmeler tehlike sınıflarına göre içinde farklı olarak pek çok risk barındırmakta, sık sık iş kazaları ve meslek hastalıkları gözlemlenmektedir. İş kazaları meslek hastalıkları hem işletmeler için hem çalışanlar için hem ülkemiz için doğrudan ve dolaylı olarak birçok maliyeti beraberinde getirmektedir. Bu olası maliyetlerin önüne geçmek oluşacak zararlardan işverenin, işçinin ve ülkemizin maddi ve manevi olarak etkilenmesinin önüne geçmek için iş güvenliği devreye girmektedir.

İş tanım olarak çalışanları iş kazalarına meslek hastalıklarına korumak maksadıyla çalışma alanının güvenli hale getirilmesi için yapılan çalışmalar bütünüdür.

İş güvenliği kavramı insanların çalışma yaşamına girmesiyle birlikte gelişmiş bir kavram olmakla birlikte iş güvenliği ilk olarak Dr. Ramazanni tarafından ortaya çıkarılmış ardından iş güvenliği günümüze kadar gelişimini sürdürerek gelmiştir. Ülkemizde  6331 sayılı kanun kapsamında 2012 yılından beri işletmelerde alınması zorunlu olan bir hizmet haline gelmiştir.

İş Güvenliği Kapsamında Şirketlerin Sınıflandırılması

İSG kapsamında şirketler; az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılırlar. Firmalar tehlike sınıfına göre az tehlikeli sınıfta ki iş yerlerine lokantalar, oteller örnek gösterilebilir. Tehlikeli sınıfta ki iş yerlerine fabrikalar, atölyeler örnek gösterilebilir. Çok tehlikeli sınıfta ki iş yerlerine inşaatlar, gemiler örnek gösterilebilir.

İş güvenliği faydaları

İsg esas olarak işletmeye birçok fayda sağlamaktadır bu faydalardan kısaca bahsedersek,

 • İşletmenin üretimi güvenlik altına alınır. Sonuç olarak,  güven altına alınan işletmede etkinlik oranı artar
 • İşletme personelinin güvenliği sağlanır böylece çalışmalar sayesinde meslek hastalıkları ve iş kazaları oranı en aza indirilir
 • Müşteri memnuniyetini artar böylece işletmenin verimliliği artar
 • Çalışma alanını güvenli bir hale getirilir. Sonuç olarak, güvenli hale getirilen çalışma ortamı ile kaza oranlarını düşürülür daha huzurlu bir çalışma atmosferi sağlanır.

İş Güvenliği Konusu İçinde Ortaya Çıkan Tehlikeler

Bu alan içinde ortaya çıkan tehlikeleri; fiziksel tehlikeler, kimyasal tehlikeler, biyolojik tehlikeler, psikolojik tehlikeler olarak sınıflandırabiliriz.

Fiziksel tehlikeler;

Aydınlatma, titreşim, sıcaklık, gürültü, radyasyon gibi etmenlerdir. İş güvenlik açısından baktığımızda fiziksel tehlikelerin önüne geçmek için ilk olarak bina inşa edilirkenstandartlara uygun olarak inşa edilmelidir. Bununla birlikte mümkün değilse bina içinde standartlara uygun tedbirler alınmalı buda mümkün değilse çalışanlara sıkıntısız bir çalışma yapmaları için işe uygun olarak kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir.

Kimyasal tehlikeler;

Toksit maddeler, alevlenir maddeler, basınçlı gazlar gibi etmenlerdir. Bunun yanında, kimyasallar vücudumuza solunum yolu ile, sindirim yolu ile, deri yolu ile bulaşabilmektedirler. Kimyasallardan korunmak için etiketleme ve işaretleme doğru yapılmalı çalışanların temel eğitimleri verilmeli ve çalışanlar kimyasal tehlikelere karşı bilgilendirilmelidirler.

Biyolojik tehlikeler;

Bakteriler, virüsler gibi etmenlerdir. Biyolojik tehlikelere karşı en güzel korunma yöntemi toplu korunma yöntemidir örnek olarak isg politikası içerisinde çalışanların virüslere karşı aşılanması çalışmaları.

Psikolojik tehlikeler;

Mobbing, stres, şiddet gibi faktörlerdir. İş sağlığı konusu içerisinde psikoloji önemli bir yer tutar çünkü iş güvenliği açısından çalışanların ruhen iyi hissetmeleri çalışanların hem huzurlu bir yaşam sürmesine olanak sağlar hem de işletmenin verimliliği artar. Bununla beraber, psikolojik tehlikelere dikkat edilmez ise çalışanlar huzursuz olacak bu huzursuzluk işletme verimini düşürecek, iş kazalarına davetiye çıkaracak, çalışanın aile yaşantısını bozacaktır. Bu yüzden isg eğitimleri içerisinde psikolojik konulara yer verilmesi çok büyük önem arz etmektedir.

İş Güvenliği Yararları

Bu konununun birçok yararı vardır bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının oranı azalır. Böylece daha sağlıklı çalışan profili oluşur.
 • İşletmenin etkinliliği ve verimliliği artar. Bununla beraber işletme karlılığı artar.
 • Müşteri memnuniyetini artırır. Böylece müşteri sadakati artar.
 • İşletmenin kalite kontrol mekanizmasını geliştirir. Böylece birçok alanda kaliteli üretim yapılır.
 • Çalışma ortamının düzenli olmasını sağlar. Bu sayede üretim akışı düzenli olur.
 • Önüne geçilen iş kazaları sayesinde birçok maliyetin önüne geçilir. Bu sayede işletme karlılığı artar.
 • Bu kültürün oluşması ülkenin gelişmişlik düzeyini artırır. 

 Konunun yararlarından kısaca bahsettikten sonra bu konuda yapılması gerekenlerden de kısaca bahsedersek bunlar;

 • İşletmenizin risk değerlendirmesi yaptırması.
 • İşletmenizin acil durum planı hazırlatması.
 • Çalışanların rutin sağlık taramalarının yaptırılması.
 • Çalışanlarınızın eğitimlerinin verilmesi.
 • İşletmenizin isg uzmanı ve iş yeri hekimi atamasının yapılması.
 • Çalışanlarınızın  doğru çalışabilmesi için kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesi.

İş sağlığı ve  güvenliği konusu oldukça geniş bir konu olmasına rağmen bu yazımızda özet olarak bazı konularına değindik. Bunun yanında, firmamızın kurumsal iş güvenliği eğitimi yazısına ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

WhatsApp chat