Yüksekte Çalışma Sertifikası
Temmuz 4, 2018
İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMA TEDBİRLERİ
Nisan 7, 2020
Hepsini Göster

İş Güvenliği Genel Bilgiler

İnsanlar temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam konforlarının artması, sosyal açıdan tatmin olunması gibi nedenlerle çalışma hayatı içinde bulunmaktadırlar ve insanlar zamanlarının büyük bir bölümünü çalışmaya ayırmaktadırlar. Çalışma hayatı ise içinde bir çok riski içinde barındırmaktadır. İnsanların çalışma hayatında karışılabilecekleri risklere karşı korunması içinde iş güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır. Çalışma yaşamından kaynaklanan riskler eski dönemlerden beri olsa da iş güvenliği önemi on dokuzuncu yılda ortaya çıkmıştır. İş güvenliği kavramının gelişimine bakarsak iş güvenliği ilk olarak Bernardino Ramazanni ile başlamış ve günümüze kadar sürekli iyileşerek iş güvenliği konusu yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir.

İş güvenliği kapsamında ki amaçlar çalışanların korunması, çalışma alanının korunması, üretimin korunması olarak sıralanabilir.

Çalışanların korunması iş güvenliği için en önemli konudur çalışanların iş güvenliği ile ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle iş kazası geçirmesi sonucu ölüm ve ağır yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Çalışan iş hayatından ya tamamen kopmakta ya uzun süre ayrı kalmaktadır. İş güvenliği kurallarına uymamanın çalışanların korunmamasının maddi ve manevi birçok zararı bulunmaktadır.

Çalışma alanının korunması da iş güvenliği açısından çok önemli bir yere sahiptir bilindiği gibi çalışma alanından kaynaklanan riskler iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilmektedir.

Üretimin korunması iş güvenliği içinde ki konulardandır çünkü üretim korundukça işletmenin verimliliği artar istihdam sağlanır çalışanlar psikolojik olarak daha iyi hisseder bu yüzden iş güvenliği üretimin korunmasına ayrı bir özen göstermektedir.

İş Güvenliği Risk Faktörleri

İş güvenliği riskleri ise biyolojik riskler, kimyasal riskler, psikolojik riskler, fiziksel riskler olarak sıralanabilir.

İş güvenliği alanında ki biyolojik risklere; virüsler, bakteriler, mikroorganizmalar örnek verilebilir iş güvenliği, biyolojik risk faktörlerinin önüne geçmek için toplu koruma önlemleri almayı eğer riskin önüne geçilemiyorsa kişisel koruyucu donanım kullanmayı tavsiye etmektedir.

İş güvenliği kapsamında ki kimyasal risklere; dezenfektanlar, civa, solvent, kurşun gibi maddeler örnek verilebilir. İş güvenliği açısından kimyasallardan korunmak için etiketleme ve işaretleme doğru yapılmalı çalışanlar bu konuda eğitilmelidirler.

İş güvenliği içinde fiziksel risklere; aydınlatma, gürültü, havalandırma koşulları örnek verilebilir. İş güvenliği penceresinden baktığımızda fiziksel risklere karşı çalışanları korumak için iş güvenliği işin başında ele alınmalı bina tasarımı iş güvenliği standartlarına göre düzenlenmelidir eğer bu mümkün değilse iş güvenliği için uygun olan bir çalışma ortamı düzenlenmeli en son çare olarak da iş güvenliği açısından kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

İş güvenliği konusunda ki psikolojik risklere gelirsek stres, mobbing, şiddet gibi olaylar örnek olarak gösterilebilir. Psikolojik risklere karşı iş güvenliği politikaları oluşturulmalı ve bu gibi risklerin önüne geçilmelidir.

İş Güvenliği Konusunda Alınması Gereken Önlemler

İş güvenliği konusunda işletmelerde alınması gereken önlemlerden bazılarını sayarsak bunlar;

  • İş güvenliği kültürü oluşturmak için çalışanlara iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
  • İş güvenliği konusunun işletmenin politikalarına yansıtılması, sorunların ciddi analizler değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılmaya çalışılması
  • Çalışanların iş güvenliği ile ilgili sorunları ciddiye alması sağlanmalı her çalışan üstüne düşeni en iyi şekilde yapmalıdır
  • Risk değerlendirmesi, acil durum planları iş güvenliği için önemli konulardır bunlar doğru yapılmalı veya yapılması sağlanmalıdır
  • İş güvenliği konusunun içine giren sağlık taramaları kanuna uygun olarak belirtilen sürelerle tekrarlanmalıdır
  • Çalışanların üzerinde ki iş yükü azaltılmalıdır
  • Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaları iş güvenliği konusunun önemli bir parçası olduğu için kullanımları teşvik edilmeli ve yaptırımları artırılmalıdır
  • Çalışanların problemleri dinlenilmeli iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda çalışanların görüşleri alınmalıdır
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat