İş Güvenliği Eğitimi
Haziran 26, 2018
Yüksekte Çalışma Sertifikası
Temmuz 4, 2018
Hepsini Göster

İş yerleri meydana gelebilecek afetlere, yangın sel deprem gibi acil durumlara müdahale edebilmek için hazır bulunmalıdırlar. Bunun için işyerlerinde acil durum planı hazırlanmalıdır. Acil durum planı çalışmaları Acil Durumlar Hakkındaki yönetmeliğe göre düzenlenir. Acil durum planı hazırlama 6331 sayılı kanun gereğince bir zorunluluktur.

Acil Durum planı hazırlanırken izlenecek adımlar:

 • Acil durum planı içerisinde acil durumları önleme politikaları geliştirmek
 • Acil durum planı çerçevesinde olası acil durumlara hazırlık yapılması
 • Acil durum planı içinde oluşacak acil durumlara müdahale aşamalarının planlanması
 • Acil durum planı içinde acil durum sonrasındaki yenileme çalışmalarına yönelik bilgiler verilmesi

Acil durum planı yönetiminde ise işletmeler aşağıdaki unsurlara dikkat etmesi gereken unsurlar ise:

 • Acil durum planı yöneticisinin belirlenmesi
 • Acil durum planı çalışmaları içerisinde yer alacak çalışanların belirlenmesi
 • Acil durum planı içerisindeki çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Acil durum planı çalışanlarının yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesi
 • Acil durum planı amacının belirlenmesi
 • Acil durum planı çalışmasının dökümante edilmesi
 • Acil durum planı tatbikatları en az yılda bir kez yapılması
 • Acil durum planı ve diğer çalışmaların uyumunun sağlanması

Acil durum planı yangına, sabotajaja, doğal afetlere karşı düzenlenir, Acil durum planı risk değerlendirmesinin bir parçası durumundadır. Acil durum planı içinde risk değerlendirme sonuçları, yangına sebep olacak ve patlama ihtimali olan maddeler ve ortaya çıkma ihtimalleri, kimyasal maddelerin depolanması, etiketletlenmesi, ilk yardım ve tahliye gerektiren durumlar, doğal afet ortaya çıkma riski ve doğal afet durumunda yapılması gerekenler, sabatoja karşı alınması gereken önlemler, çevre işletmelerin durumu gibi konular yer alır. Acil durum planı konusu genel olarak bugibi riskleri ortaya koyar ardından önleyeci ve sınırlayıcı tedbirleri ortaya koyar ve bu gibi tehlikelerin oluşması durumunda nasıl hareket edilmesi ile ilgili bilgiler verir.

İş Güvenliği, disiplinler arası ilişkilerin iyi kurulmasını gerektirir. Bu anlamda iş güvenliği eğitimi ve iş hijyeni eğitimi gibi eğitimler bütütünün bir parçasıdır. Bu parçaları bütünden ayrı düşünmemek gerekir. İş güvenliği eğitiminde bir alanın ihmal edilmesi domino taşı etkisi yaratabilir. Hijyenin olmadığı yerde artık iş güvenliği ikinci plana düşmüş demektir.

 

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat