İş Hijyeni Eğitimi
Haziran 5, 2018
Acil Durum Planı
Temmuz 4, 2018
Hepsini Göster

6331 sayılı kanun gereğince işverenler çalışanlarının iş güvenliği eğitimi almalarını sağlamakla yükümlüdürler. Kişiler iş yaşamına girmeden önce kendileri de iş güvenliği eğitimi alabilmektedirler. İş güvenliği eğitimi olmaksızın çalışanların çalıştırılması kanunen olanaksızdır.İş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, çalışanların korunması, üretimin korunması, iş yerinin korunması açısından iş güvenliği eğitimi büyük öneme sahiptir ve ülkemizde iş güvenliği eğitimi Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre düzenlenir. İş güvenliği eğitimi bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlarda verilir, iş güvenliği eğitimi bakanlığın yetkilendirdiği iş güvenliği uzmanı tarafından verilir. İş güvenliği eğitimi bireysel olarak veya grup olarak da verilebilir.

İş güvenliği eğitimi kazanımları;

İş güvenliği eğitimi üretim verimliliğini artırır

İş güvenliği eğitimi çalışanların kazalara ve meslek hastalıklarına karşı korunmasına yardımcı olur

İş güvenliği eğitimi çalışma alanının güvenli hale gelmesini sağlar

İş güvenliği eğitimi ile işveren ve çalışanlar iş yerlerindeki riskleri ve tehlikeleri tanırlar

İş güvenliği eğitimi çalışanların morallerini yükseltir ve daha verimli olmalarını sağlar

İş güvenliği eğitimi ile işveren ve çalışanlar iş güvenliğinin hukuksal boyutu hakkında bilgi sahibi olurlar

İş güvenliği eğitimi iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre asgari olarak az tehlikeli sınıfta üç yılda bir tehlikeli sınıfta iki yılda bir çok tehlikeli sınıfta yılda bir tekrarlanır. İş güvenliği eğitimi iş yeri değişikliği, yeni teknolojinin kullanılmaya başlanması, yeni risklerin ortaya çıkması, çalışanın çeşitli sebeplerle işinden uzak kalmaları durumlarında yenilenir. Eğer bir çalışan ne sebeple olursa olsun işinden altı ay uzak kalmışsa iş güvenliği eğitimi yenilenir.

İş güvenliği eğitimi saatleri ise tehlile sınıflarına göre az tehlikeli sınıfta sekiz saat tehlikeli sınıfta on iki saat çok tehlikeli sınıfta ise on altı saattir.

İş güvenliği eğitimi aşamaları;

İş güvenliği eğitimi için hazırlık yapılması

İş güvenliği eğitimi için uygun araç ve gereçlerin temini

İş güvenliği eğitimi olacağı zaman çalışan katılımı sağlanması

İş güvenliği eğitimi sonunda çalışanlara katılım sertifikası verilmesi

İş güvenliği eğitimi ile detaylı bilgilere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp chat